Tschechisch / česky

Po doktorském studiu na MBA-studium

Jmenuji se Dita Hommerová a pracuji na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedře marketingu, obchodu a služeb. Po doktorském studiu jsem byla přijata do studijního programu Marketing Management v Hofu a v roce 2008 jsem toto studium úspěšně absolvovala.

Mým zaměřením je marketing management a především customer relationship management (CRM – řízení vztahů se zákazníky). Vzhledem k tomu, že v západoevropských zemích je CRM jako vědní disciplína více teoreticky rozpracována a rovněž v praxi častěji využívána, chtěla jsem studovat v zahraničí a získat nové poznatky. A protože si Hof stojí dobře v rankingu vysokých škol v Německu, rozhodla jsem se jednoznačně pro tuto vysokou školu.

Když jsem poprvé přijela do Hofu, byla jsem velice pozitivně překvapena nejen městem samotným, ale také školou. Docenti, profesoři a studenti jsou velmi milí a ochotní lidé. Jelikož se jedná o mezinárodní studijní program, můžeme se zde setkat se studenty z nejrůznějších zemí. To se zajímavě odráží ve výuce, neboť každý ze studentů vypráví o specificích a postupech, které se uplatňují v jeho rodné zemi.

Tento studijní program nabízí hodnotnou výuku a to zejména díky zkušeným docentům a profesorům. V porovnání s českými vysokými školami se německé vysoké školy orientují více na praxi, díky čemuž jsem měla možnost naučit se spoustu nového – best practices, simulační hry, nové metody, exkurze, přednášky praktiků a mnoho dalšího. Kompetence, které jsem studiem v Hofu získala, mohu využít v mém dalším profesním životě. Díky mé práci mám stále možnost rozšiřovat a zintenzivňovat spolupráci obou vysokých škol (přednášky hostujících profesorů, mobility studentů, dvojí diplom, etc.).

Existuje tedy mnoho důvodů, proč bych tento studijní program Marketing Management každému nejen českému studentovi doporučila.

Je to opravdu dobré sousedství!

Dita Hommerová

Ich heiße Dita Hommerová und arbeite an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen und Eger – Lehrstuhl für Marketing, Handel und Dienstleistungen. Nach meinem Doktorstudium habe ich das Masterstudium in Hof aufgenommen und im Jahr 2008 erfolgreich abgeschlossen.

Mein Schwerpunkt bilden Marketing Management  und vor allem Customer Relationship Management (CRM). Da westeuropäische Länder viel mehr theoretische Grundlagen und praktische Einsätze des CRM nachweisen, wollte ich mich im Ausland weiterbilden und etwas Neues kennen lernen. Und weil Hof im Ranking der deutschen Hochschulen sehr gut steht, habe ich mich endgültig für dieses Studium entschieden.

Als ich das erste Mal nach Hof gekommen bin, war ich positiv beeindruckt, und zwar nicht nur von der Stadt selbst, sondern auch von der Hochschule. Die Dozenten und Kommilitonen sind sehr nette und hilfsbereite Leute. Weil dieses Studienprogramm international ist, kann man hier Studenten aus verschiedensten Ländern kennen lernen. Das spiegelt sich auch interessant im Unterricht wider, denn jeder kann über Besonderheiten und spezifische Methoden, die in seinem Land Anwendung finden, erzählen.

Der Masterstudiengang verfügt über sehr hochwertige Veranstaltungen, dank der erfahrenen Dozenten und Professoren. Im Vergleich zu tschechischen Hochschulen bieten die deutschen Hochschulen etwas mehr praxisorientierte und praxisnahe Veranstaltungen an, wodurch ich viel Neues gelernt habe – Best Practices, Planspiele, neue Methoden, Exkursionen, Vorträge und Vieles mehr. Die Kompetenzen, die ich durch das Studium an dieser Hochschule gewonnen habe, kann ich in mein weiteres Berufsleben implementieren. Dank meinem Beruf habe ich die Möglichkeit, weiterhin die Zusammenarbeit der beiden Hochschulen zu intensivieren (Gastvorträge, Studentenmobilitäten, Double Degree, etc.)

Es gibt also viele Gründe, warum ich jedem, nicht nur tschechischen Studenten, das Studium im Masterstudiengang Marketing Management empfehlen würde.

Es ist eine wirklich gute Nachbarschaft!

Dita Hommerová

(2009)

Standorte

Corner

Campus Hof

Alfons-Goppel-Platz-1
95028 Hof

Fon: +49 (0) 9281 / 409 3000

Campus Münchberg

Kulmbacher Straße 76
95213 Münchberg

Fon: +49 (0) 9281 / 409 8000

Campus Kronach

Kulmbacher Straße 11
96317 Kronach

Fon: +49 (0) 9281 / 409 3000

Campus Selb

Spiegelhaus / Wittelsbacher Straße 41

95100 Selb
Fon: +49 (0) 9281 / 409 3000